fbpx

Mogelijkheden – implementatie Stage V

De binnenvaartondernemer moet aan de nieuwe regelgeving voldoen en moet dit kunnen aantonen. Dit geldt sowieso vanuit de NRMM regelgeving. Naar de toekomst toe zal dit ook van belang zijn voor:

  • kortingen op haven- of andere vaartrechten
  • toegang tot Lage Emissiezones
  • om te kunnen voldoen aan de eisen van opdrachtgevers

Er zijn drie mogelijkheden tot het behalen van de Stage V certificering.

  • Motorfabrikanten
  • Leveranciers van SCR katalysatoren en roetfilter systemen
  • Meten aan de pijp

Motorfabrikanten

De Stage V emissie regelgeving is in de eerste plaats gericht op de motorfabrikanten. Motorfabrikanten kunnen geen motoren meer aanbieden die niet aan de emissie-eisen voldoen. Zij zullen een integrale oplossing op de markt brengen: een combinatie van een verbrandingsmotor met nabehandeling of een dual fuel systeem. Hierbij is de motorfabrikant de verantwoordelijke partij en wordt de motor op de markt gebracht met een Stage V emissiecertificaat. 

Leveranciers van SCR katalysatoren en roetfilter systemen

Leveranciers van SCR katalysatoren en roetfilter systemen brengen één integrale oplossing op de markt: een nabehandeling passend voor of in combinatie met een specifieke verbrandingsmotor. Hierbij is de leverancier van SCR katalysatoren en roetfilter systemen de verantwoordelijke partij en zal hij ervoor zorgen dat het systeem Stage V gecertifieerd is.

Meten aan de pijp

Onder meer door de Green Deal Continue On-Board Analyse en Diagnose emissies binnenvaart (COBALD) zal het in de toekomst mogelijk zijn dat er met een bestaande verbrandingsmotor, door de binnenvaartondernemer zelf, kan voldaan worden aan de Stage V emissie-eisen. De binnenvaartondernemer past op zijn bestaande motor een of meerdere technieken toe die een emissiebeperkend effect hebben. Zoals het gebruik van alternatieve brandstoffen, installatie van  een SCR katalysator en roetfilter of andere methode. De binnenvaartondernemer kan zelf met een on board  monitoringssysteem de emissies van zijn systeem meten en aantonen aan welke emissie-eisen het schip voldoet.