fbpx

Over het project Vergroening Binnenvaart en de Vergroeningsconsulent

In de transportsector wegen vooral emissies op de ecologische voetafdruk. De uitstoot van allerlei gassen en luchtvervuilende deeltjes is lokaal en internationaal aan strenge beperkingen onderworpen. Zo is de uitstootbeperking van broeikasgassen opgenomen in het Klimaatakkoord van Parijs. Ook luchtvervuilende emissies zoals stikstofoxiden (NOX), fijn stof (PM10) en roetdeeltjes (PM2,5) zijn aan banden gelegd door uiteenlopende beleidsniveaus.

Vergroening Binnenvaart is een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg. Het doel van het project is om een vergroeningsslag teweeg te brengen in de Belgische binnenvaartvloot.

Hiervoor zal Paul Lambrechts zich gedurende drie jaar inzetten als Vergroeningsconsulent. In de binnenvaartsector is Paul zeker geen onbekende. Al tientallen jaren is hij actief voor de binnenvaart in Vlaanderen. Hij krijgt als taak de Belgische binnenvaartondernemers te begeleiden naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Als Vergroeningsconsulent vervult Paul Lambrechts drie concrete opdrachten:

  • Het verspreiden van informatie naar alle Belgische binnenvaartondernemers via de website Vergroening Binnenvaart, brochures, workshops, enz.
  • Het op aanvraag verlenen van adviezen over vergroeningstechnologieën en het kosteloos uitvoeren van bijhorende investeringsanalyses voor maximum 300 binnenvaartondernemers.
  • Het intensief begeleiden van 30 binnenvaartondernemers van bij de opmaak van een business case tot aan de investeringsbeslissing.

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen zal de vergroeningsconsulent op dagelijkse basis aansturen. Een stuurgroep bestaande uit het Havenbedrijf Antwerpen, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen en de Vlaamse Waterweg ziet driemaandelijks toe op de voortgang van het project in lijn met de doelstellingen.

Logo De Vlaamse Waterweg
Logo Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen