Werkgroep financiering

Locatie
Locatie volgt

Op donderdag 27/6 vindt de Werkgroep Financiering plaats. Deze zal fysiek doorgaan, de locatie volgt nog.

Op donderdag 27/6 vindt de Werkgroep Financiering plaats. Deze zal fysiek doorgaan, de locatie volgt nog. Deelnemers die niet fysiek kunnen deelnemen, krijgen de mogelijkheid om online mee te luisteren en eventuele vragen via de chat te stellen. We zullen volgende punten bespreken:

  • SD 5: Opbouwen van een fonds voor vergroening met bijdrage van verschillende stakeholders  
  • SD 6: Uitwerken van oplossingen om de kosten van vergroening haalbaar te maken
  • SD 7: Realiseren van de vergroening via een substantiële inspanning door elke actor in de binnenvaart (verladers, financiële instellingen, havens, binnenvaartondernemers, …)  
  • SD 8: Creëren van een business case voor binnenvaartactoren die willen investeren in vergroening

Wij wensen middels een kick-off in brede groep kennis te maken met elkaar, de inzichten over deze doelstellingen met elkaar te delen en samen de grootste prioriteiten en noden te definiëren.

Vervolgens hopen we met deze kennis gerichte thematische werkgroepen (in kleinere kring) vorm te geven waarin we concreet aan de slag kunnen gaan richting de realisatie van de doelstellingen.