fbpx

Vergroeningsconsulent

De binnenvaartsector speelt een cruciale rol in de omschakeling naar duurzame goederenstromen.

Als alternatief voor vervuilend en filegevoelig wegtransport, heeft meer binnenvaartvervoer een positief effect op het milieu. Maar ook als duurzame transportvorm ontsnapt de binnenvaart niet aan steeds hogere ecologische eisen en strengere (internationale) milieuwetgeving.
Hoe kunnen binnenvaartondernemers moderniseren, optimaliseren en rationaliseren om een solide en rendabele toekomst tegemoet te varen?

Vergroeningsconsulent Paul Lambrechts heeft als opdracht om binnenvaartondernemers bij te staan in het overwegen en toepassen van ecologische initiatieven: “Naast informatie en advies bied ik concrete begeleidingstrajecten aan binnenvaartschippers, wanneer ze stappen overwegen om hun uitstoot te beperken. Want het duurzame karakter van de Belgische binnenvaart kan een economische troef vormen, die de groei van de sector versnelt en ondersteunt.”

Info
Advies
Begeleiding

Neem contact op