Een traject voor de vergroening van de Vlaamse Binnenvaart tegen 2030, met doorkijk naar 2050

15 strategische doelstellingen met 1 ambitie: een emissieloze binnenvaart tegen 2050. Dat is de Green Deal in een notendop. En ook jij kan er aan bijdragen! Jouw engagement is zelfs broodnodig.

Net als vele andere sectoren staat de binnenvaart voor de grote uitdaging om duurzamer te worden: emissies reduceren, milieubewuste mobiliteit stimuleren en een modal shift realiseren. Het einddoel? Een zero-emissie logistieke sector en dus ook een zero-emissie binnenvaart tegen 2050. Want dat komt zowel het klimaat als de lokale luchtkwaliteit ten goede.

Om dit te bereiken, stelden De Vlaamse Waterweg nv, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, VIL, Koepel Binnenvaart Vlaanderen, ITB en de Federatie Belgische Binnenvaart de Vlaamse Green Deal Binnenvaart op, een participatief traject om samen met de sector stappen te zetten richting een groenere binnenvaart.

Maak van onze missie,
jouw missie

Ben je betrokken bij de binnenvaartsector en draag je graag bij aan de vergroening ervan? Geef dan JOUW groen licht aan de Green Deal door het ontwerp van engagementsverklaring te ondertekenen.

Op 23 juni 2023 werd de Green Deal Binnenvaart ondertekend door bijna 90 partijen en daarmee officieel gelanceerd.

Participatief (voor)traject

De Green Deal Binnenvaart kwam tot stand via een uitgebreid participatief voortraject in 2022. Samen met verschillende types stakeholders (havens, verladers, overheid, toeleveranciers, binnenvaartondernemers en financiële instellingen) van de binnenvaart brachten we de knelpunten en uitdagingen op vlak van vergroening in kaart. Vervolgens kwamen we tot een ambitietekst en bijhorende (strategische en operationele) doelstellingen, geclusterd in 4 thematische werkdomeinen:

  • Technologische oplossingen
  • Financiële oplossingen
  • Beleid
  • Implementatie

Aansluiten bij de Green Deal Binnenvaart kan nog steeds! Want enkel samen halen we ons doel en maken we de binnenvaart groen.

Frequently Asked Questions

Heb je een vraag over de Green Deal Binnenvaart?