Green Deal Vlaanderen: “Verduurzaming als gezamenlijk doel

Interview met Arne Strybos van Port of Antwerp-Bruges over technische oplossingen in de Binnenvaartkrant

Arne Strybos van Port Of Antwerp-Bruges benadrukt de cruciale rol van technologie in de vergroening van de binnenvaart. Technologie, en de beschikbaarheid daarvan, blijkt voor relevante stakeholders een belangrijke uitdaging, waardoor technologie in de Green Deal Binnenvaart is opgenomen. Het doel is om zowel voor nieuwbouw als retrofit geschikte technologieën te identificeren zodat binnenschippers zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten. Zo zal er ingezet worden op meer groene schepen en zullen nieuwe hernieuwbare brandstoffen toegevoegd worden aan het tankaanbod van havens. Om deze en andere ambities te kunnen realiseren, is er op breed vlak engagement nodig door de engagementsverklaring te ondertekenen. Het is belangrijk om op te merken dat de ondertekening van deze verklaring via de website van de Vlaamse Waterweg niet leidt tot financiële verplichtingen. Wel dient het om interesse voor samenwerking rond bepaalde thema’s te peilen.