Vlaanderen zet met Green Deal koers naar groenere binnenvaart

Interview met Lynn Eyckmans over financiële oplossingen in de Binnenvaartkrant

De binnenvaartsector streeft naar de opbouw van een vergroeningsfonds over de lidstaten heen. In afwachting daarvan bedenkt een werkgroep van de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen tussentijdse oplossingen om op Vlaams niveau al elementen van mogelijke financieringsvormen uit te rollen. Om de binnenvaartvergroening betaalbaar te maken, zullen overheden, verladers, banken en binnenvaartondernemers namelijk gezamenlijk een inspanning moeten leveren. Er is dus een gecoördineerde inzet nodig van alle betrokken partijen om de financiering van de vergroeningsinitiatieven te realiseren. Daarvoor zal een combinatie van nieuwbouw, retrofit en diversificatie van brandstoffen bijdragen aan financiële haalbaarheid, aldus Lynn Eyckmans.