Vrijstelling accijnzen op alternatieve brandstoffen

Sinds het najaar van 2023 worden alternatieve brandstoffen zoals HVO niet meer extra belast.

In 2023 betaalde je als binnenvaartondernemer nog accijnzen op alternatieve brandstoffen zoals HVO. Sinds het najaar van 2023 is deze belasting afgeschaft om proefvaarten met en het gebruik van alternatieve brandstoffen te stimuleren. Je moet je aanvraag wel nog individueel indienen om in aanmerking te komen. Je vindt het aanvraagformulier op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Naargelang jouw vestigingsadres dien je het aanvraagformulier en je bijlagen over te maken aan de dienst Vergunningen van onderstaande regio’s:

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Team Vergunningen Antwerpen
Gaston Crommenlaan 6 – bus 921
9050 Ledeberg
E-mail: da.vergunningen.antwerpen@minfin.fed.be

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Team Vergunningen Brussel
Gaston Crommenlaan 6 – bus 965
9050 Ledeberg
E-mail: da.authorisations.brussels@minfin.fed.be

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Team Vergunningen Gent
Gaston Crommenlaan 6 – bus 937
9050 Ledeberg
E-mail: da.vergunningen.gent@minfin.fed.be

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Team Vergunningen Hasselt
Gaston Crommenlaan 6 – bus 955
9050 Ledeberg
E-mail: da.vergunningen.hasselt@minfin.fed.be

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Team Vergunningen Leuven
Gaston Crommenlaan 6 – bus 945
9050 Ledeberg
E-mail: da.vergunningen.leuven@minfin.fed.be